Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Příloha obchodních podmínek Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte jako kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat společnost Věra Hrabicová., se sídlem Pekařská 3117, Frýdek Místek, 738 01, Czech Republic, Identifikační číslo: 68168471, formou jednostranného právního jednání. Formulář pro odstoupení od smlouvy vložte přímo do zásilky, kterou budete vracet.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, včetně expedičních nákladů, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme bankovní účet, který nám sdělíte. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží, nejpozději však do 14 dnů od přijetí vrácené zásilky.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  • Odstoupení od smlouvy – vrácení peněz
    (vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit jej do zásilky s vráceným zbožím).

 

 

 

Adresát pro vrácení zboží nebo reklamace

Věra Hrabicová

Pekařská 3117

738 01  FRÝDEK MÍSTEK

Internetový obchod: Společnost:

https://www.ocelovesperky1.cz/ Věra Hrabicová

Se sídlem:
IČ:
E-mailová adresa:

Telefonní číslo:

Pekařská 3117, Frýdek Místek, 738 01, Czech Republic 7 68168471
shop@ocelovesperky1.cz

+420 733 483 109

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy - nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mail:
Kód produktu vráceného zboží:

Poznámka:

Datum..........................................