Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Příloha obchodních podmínek Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte jako kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat společnost LIPEVE s.r.o, se sídlem 28.října 810/246, 709 00 Ostrava, IČO: 178 90 462, spisová značka: C 91436 vedená u Krajského soudu v Ostravě, DIČ: CZ17890462. Formou jednostranného právního jednání. Formulář pro odstoupení od smlouvy vložte přímo do zásilky, kterou budete vracet.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, včetně expedičních nákladů, které jsme od Vás obdrželi, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme pro dodání zboží nabízeli. Máte nárok také na vrácení ceny za formu úhrady, opět pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu úhrady za zboží, který jsme v rámci platby za zboží nabízeli. Pro vrácení plateb použijeme bankovní účet, který nám sdělíte. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží, nejpozději však do 14 dnů od přijetí vrácené zásilky.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

  • Odstoupení od smlouvy – vrácení peněz
    (vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je potřeba vytisknout, podepsat a vložit jej do zásilky s vráceným zbožím).

 

 

 

Adresát pro vrácení zboží a zaslání reklamace:

Obchodní společnosti: LIPEVE s.r.o.
Se sídlem: 28.října 810/246, 709 00 Ostrava - na tuto adresu nic nezasílejte !!!
: 178 90 462
DIČ: CZ17890462
Spisová značka: C 91436 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Pro: prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: 

https://www.ocelovesperky1.cz/

 

Adresa pro vrácení zboží a zaslání reklamace:      

LIPEVE s.r.o.,
ocelovesperky1.cz
Vinohradská 99,
739 31 Řepiště

Formulář pro odstoupení od smlouvy ( PŘÍLOHA Č. 2 ) ke stažení zde:

Formát PDF
Formát Word